To Mystify
2010

            Tyto fotografie vznikly v rámci nominace na cenu LACOSTE ÉLYSÉE PRIZE jako umělecký nekomerční projekt LACOSTE L.12.12.

 

            Při celkovém konceptu projektu LACOSTE L.12.12 jsem záměrně využívala a vycházela z obrazových principů a  tahů reklamních kampaní (muž a žena, nadměrný sexuální náboj, přehnaná sebedůvěra, iluze dokonalého prostředí, světelná i barevná vykonstruovanost... atd. ) v opačném vizuálním pojetí i opačných marketingových strategiích. Tudíž forma se stala jakýmsi konceptuálním vodítkem a nástrojem obrazové kultury tohoto triptychu. Obsah však zůstává stejný. "Pouze" hodnoty  související s prezentací dokonalého nereálného způsobu života a životního stylu jsem nahradila hodnotami, které konzumní společnost jasně a očividně potlačuje.

              V mém projektu se myšlenkově vracíme zpátky sami k sobě, k základním hodnotám, ale také se nebojíme přiznat společností potlačované emoce obav a strachu, které jsou v obrazu přiznány, ale zároveň v kontrastu zahaleny dokonalou imaginární  krajinou v silně estetizující formě.

                Krajina v tomto případě působí nedosažitelně, nereálně v našem přetechnizovaném světě, kdy vše se tváří perfektně dokonale, kdy společnost upřednostňuje pochybné a nepotřebné vjemy. Příroda zároveň metaforicky představuje a zhmotňuje naše nejhlubší sny a touhy po ideálním prostředí. Fotografie se snaží citlivě reagovat na vztah muže a ženy v jejich zlomové životní pozici s důrazem promyšlenosti výrazů a gest.

              Formát těchto fotografických obrazů ponechávám v kruhovém formátu, často využívanýchv renesanci a ikonografii, s odkazem na dějiny umění. Digitalizující prvek struktury fotografií nás nechává na pochybách, zda se jedná o fikci nebo o reálný svět, ve kterém žijeme. Černobílý charakter tohoto média se stal přirozeným tahem redukce zpochybňující realitu. Krajina, napůl fiktivní na půl reálná, zrcadlí prvky magického realismu. LACOSTE L.12.12 představuje "produkt" pojící obě roviny, je jediným hmatatelným prvkem celé této práce.

 

............................................................................................

 

 

 

edice 3 + 2AP (100cm x 100cm)

edice 5 + 2AP (50cm x 50cm)

Text
   
1 (4)