A Perfect Day, Elise...
2007

     A PERFECT DAY, ELISE...

 

     Představa, že létám…       

 

Co kdybychom mohli alespoň na chvíli uniknout z tohoto světa?…         Můžeme vůbec?…         Jak?… Jestliže není možnost fyzického úniku, je tu alespoň šance osvobodit se duševně?…      Očistit se niterně?  

 

Oproštěni od vnějšího světa, ve snaze útěku do panenské přírody hledáme vysvobození a sebepoznání. Je však toto odříznutí od ostatních a nalezení azylu v samotě cestou?

 

Říkají, že existují místa na vrcholcích kopců, jimž se přisuzuje určitá magická spirituální síla. Tato posvátná energie vybízí ke kroku osvobození se – odvážit se vykročit,…     skočit,...     

                         se,...                     

                      t

                 s

             é

          n

      z

  v                                                               

 

oprostit se od všeho konzumního a materiálního.

 

Může snad duchovní zážitek vyvolat zvláštní druh levitace – jakési povznesení těla i mysli­­?

 

Dívčí křehkost a jemnost je pokoušena vášnivou smyslností v extatickém odevzdání se, na tvářích je patrný výraz emocionálního vzrušení z mysteriózního povznesení a prožitku. Sníme? Nevinnost a cudnost mladinkých madon probouzí záři oslnivé čistoty a harmonie. Vznášíme se. Přičemž skloňujeme toto sloveso (vznést se) ve všech možných pádech. Hluboké poznání vyvolává nečekané napětí a fantazmatický prožitek. Citlivý věk adolescentní neposkvrněnosti překračuje jednou nohou hranici dětství a zároveň tou druhou vstupuje do dekády dospělosti. Tento transformační proces je otevřen smyslové vnímavosti a emocionální sensibilitě, uvolňuje z jednoho stavu do druhého. Panenská bezúhonnost a fragilita prohlubuje práh citlivosti a probouzí esenci opravdovosti. Existuje vnímavější věk zachycující tyto prchlivé okamžiky? Osobní prožitek zkušenosti je pravdou, ne iluzí. Odevzdáním se. Rozhodneme se opustit tento svět, vzlétneme nebo spadneme?

 

„Měla jsem sen, že se vznáším…“

 

 

 

 

text, © Tereza Vlčková

............................................................................................

 

edice 15 (90cm x 90cm)

edice 18 (50cm x 50cm)

Text
   
1 (12)